Bizouvio

Shop

Όροι χρήσης

Όροι χρήσης

Εισαγωγή

 • Το www.bizouvio.gr είναι ηλεκτρονικό κατάστημα το οποίο αποτελεί την ηλεκτρονική παρουσία της εταιρείας Μπιζούβιο accessories στο διαδίκτυο και εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής Ελ. Βενιζέλου 107
 • Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος.
 • Κάθε χρήστης που εισέρχεται προκειμένου να κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κάτωθι όρους , χωρίς καμία εξαίρεση.
 • Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με τους κάτωθι όρους, τότε οφείλει να μην πραγματοποιεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος.

 

Όροι  Χρήσης

 • Η επιχείρηση έχει το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. Υποχρεούται δε να ενημερώνει άμεσα τους καταναλωτές για οποιαδήποτε τροποποίηση μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας της. Επίσης, η επιχείρηση δικαιούται να προβαίνει σε αλλαγή των τιμών των προϊόντων που διατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Οι συμβάσεις που καταρτίζονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος πραγματοποιούνται πάντοτε στην Ελληνική γλώσσα.

 

Διαχείριση Πληροφοριών

 • H επιχείρηση δεσμεύεται για την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφορίων για τα προϊόντα που διατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, καθώς επίσης και για όλες τις πληροφορίες που παρέχονται και αφορούν την πραγματοποίηση των συναλλαγών.Η επιχείρηση, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων στο κατάστημα
 • Το  www.bizouvio.gr υποχρεούται να ενημερώνει τους υποψήφιους πελάτες του σχετικά με :
 1.   Την τιμή,
 2.   Τα έξοδα μεταφοράς,
 3.   Τον τρόπο πληρωμής,
 4.   Τον τρόπο παραλαβής.

Περιορισμός Ευθύνης

 • Το ηλεκτρονικό κατάστημα ουδεμία εγγύηση μπορεί να παρέχει σχετικά με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που διατίθενται, αλλά δεσμεύεται για την έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με την διαθεσιμότητα ή μη των προϊόντων.
 • Το www.bizouvio.gr  καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι φωτογραφίες να αναπαριστούν το εκάστοτε προϊόν όσο το δυνατόν πιο πιστά, αλλά δεν αναλαμβάνει ευθύνη στην περίπτωση που κάποιες φωτογραφίες δεν είναι απόλυτα ακριβείς. Κάνοντας χρήση του παρόντος ιστoτόπου αποδέχεστε ότι κάνετε χρήση με δική σας ευθύνη και τον αποδέχεστε ως έχει.
 • Οι τιμές των προϊόντων ενδέχεται να διαφέρουν μεταξύ φυσικών καταστημάτων και ηλεκτρονικού καταστήματος, καθώς οι προωθητικές ενέργειες είναι διαφορετικές και δεν αφορούν το σύνολο του ηλεκτρονικού και των φυσικών καταστημάτων καθολικά.

 

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

 • Τα σήματα, οι εικόνες, οι φωτογραφίες, κλπ, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαικού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται επομένως σε οποιαδήποτε τρίτο η αναπαραγωγή, αντιγραφή, διάδοση, μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση.

 

Ευθύνη Του Χρήστη

 • Εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσία του www.bizouvio.gr συμφωνεί να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται στις σχετικές φόρμες.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 • Το Μπιζούβιο Accessories εφαρμόζοντας πιστά τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που προβλέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) Το νομικό πλαίσιο σε σχέση με την προώθηση, διάθεση και αγορά των προϊόντων και υπηρεσιών, όπως επίσης και όλες τις σχέσεις μεταξύ προμηθευτών/πωλητών και χρηστών/αγοραστών καθορίζουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί Προστασίας του Καταναλωτή (Ν.2251/1994 όπως ισχύει σήμερα με το Ν.3587/2007). Σημειώνεται ότι ο χρήστης/αγοραστής σύμφωνα με την πρόβλεψη του άρθρου 4 παρ.10 του Ν.2251/1994, όπως ισχύει σήμερα, έχει το δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης από τη σύμβαση πώλησης του προϊόντος/υπηρεσίας εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών. θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση και τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού νόμου (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998, 79/2000, το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και του ευρωπαϊκού δικαίου με τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ, δηλώνει ρητώς ότι δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, εκμισθώνει ή ανταλλάσσει τα προσωπικά σας στοιχεία και τις πληροφορίες που υποβάλλετε προς οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση ή τροποποίηση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος.

 

Τι συλλέγουμε:

Μπορούμε να συλλέγουμε τις ακόλουθες πληροφορίες :
• το όνομα και τον τίτλο εργασίας
• τα στοιχεία επικοινωνίας συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
• δημογραφικές πληροφορίες,όπως ταχυδρομικό κώδικα,τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά σας
• άλλες πληροφορίες σχετικές με έρευνες ή / και προσφορές πελατών

 

Τι κάνουμε με τις πληροφορίες που συλλέγουμε

Χρειαζόμαστε αυτές τις πληροφορίες για να κατανοήσουμε τις ανάγκες σας και να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες και ειδικότερα για τους ακόλουθους λόγους :
• Εσωτερική τήρηση αρχείων
• Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες για να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας
• Μπορούμε να σας στείλουμε διαφημιστικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με νέα προϊόντα, ειδικές προσφορές ή άλλες πληροφορίες που πιστεύουμε ότι μπορεί να βρείτε ενδιαφέρουσες χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε δώσει
• Από καιρό σε καιρό,μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για σκοπούς έρευνας αγοράς.Μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,τηλεφώνου ή φαξ.Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες για να προσαρμόσουμε το διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας.

 

Ασφάλεια

 • Έχουμε δεσμευτεί να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες σας είναι ασφαλής.Για να αποφευχθεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη,έχουμε θέσει σε εφαρμογή κατάλληλες φυσικές,ηλεκτρονικές και διαχειριστικές διαδικασίες για να διαφυλάξουμε και να ασφαλίσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε online.

 

Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies

 • Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο το οποίο ζητά την άδεια να τοποθετηθεί στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας.Μόλις συμφωνήσετε το αρχείο προστίθεται και βοηθά στην ανάλυση της κυκλοφορίας στο web ή σας ενημερώνει όταν επισκέπτεστε ένα συγκεκριμένο site.Τα cookies επιτρέπουν σε δικτυακές εφαρμογές να ανταποκριθούν σε εσάς ως άτομο.Η δικτυακή εφαρμογή μπορεί να προσαρμόσει τις δραστηριότητές της στις ανάγκες σας,συμπαθεί και αντιπαθεί μέσω της συλλογής και έχει τη δυνατότητα να θυμάται πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις σας.
  Χρησιμοποιούμε τα cookies καταγραφής κίνησης για να εντοπίσετε ποιες σελίδες είναι διαθέσιμες.Αυτό μας βοηθά να αναλύουμε δεδομένα σχετικά με την κίνηση της ιστοσελίδα και να βελτιώνουμε την ιστοσελίδας μας προκειμένου να την προσαρμόσουμε στις ανάγκες των πελατών.Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες μόνο για τους σκοπούς στατιστικής ανάλυσης και στη συνέχεια τα δεδομένα αφαιρούνται από το σύστημα.
  Συνολικά,τα cookies μας βοηθούν ώστε να σας δώσουμε μια καλύτερη ιστοσελίδα,επιτρέποντας μας να παρακολουθούμε ποιες σελίδες βρίσκεται χρήσιμες και ποιες όχι.Ένα cookie σε καμία περίπτωση δεν μας δίνει πρόσβαση στον υπολογιστή σας ή οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με εσάς,εκτός από τα δεδομένα που επιλέγετε να μοιραστείτε μαζί μας.
  Μπορείτε να επιλέξετε να δεχτείτε ή να απορρίψετε τα cookies.Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης δέχονται αυτόματα τα cookies,αλλά συνήθως μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση του φυλλομετρητή σας να αρνείται τα cookies αν προτιμάτε.Αυτό μπορεί να σας εμποδίσει από το να επωφεληθείτε πλήρως από την ιστοσελίδα.

 

IP Addresses

 • H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια ο Ιστότοπος αξιοποιείται αποκλειστικά για τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.
  Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους
  Η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους που παρουσιάζουν ενδιαφέρον.Ωστόσο,αφού έχετε χρησιμοποιήσει αυτούς τους συνδέσμους για να φύγουν από τον ιστότοπό μας ,θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν έχουμε κανέναν έλεγχο πάνω στους άλλους ιστότοπους. Ως εκ τούτου,δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των τυχόν στοιχείων που παρέχετε κατά την επίσκεψη σε αυτές τις ιστοσελίδες και δεν διέπονται από την παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.Πρέπει να επιδεικνύετε ιδιαίτερη προσοχή και να κοιτάτε τη δήλωση περί απορρήτου που ισχύει για την κάθε ιστοσελίδα.

 

Ελέγχοντας τις προσωπικές σας πληροφορίες

Μπορείτε να επιλέξετε να περιοριστεί η συλλογή ή χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών με τους ακόλουθους τρόπους :
• κάθε φορά που θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε μία φόρμα στην ιστοσελίδα,αναζητήστε το κουτί που μπορείτε να κάνετε κλικ για να δείξει ότι δεν θέλετε οι πληροφορίες να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης
• εάν έχετε συμφωνήσει να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και αλλάξατε γνώμη μπορούμε να το διορθώσουμε αρκεί να έρθετε σε επαφή μαζί μας.
• Ο Ιστότοπος δεν διατηρεί ποτέ και για κανέναν λόγο στοιχεία πιστωτικών καρτών ή άλλων τρόπων πληρωμής.
Εμείς δεν θα πουλήσουμε,διανέμουμε ή μισθώσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους,εκτός αν έχουμε την άδειά σας ή μας το επιτρέπει ο νόμος.Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για να σας στείλουμε διαφημιστικές πληροφορίες σχετικά με τρίτους που θεωρούμε ότι μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες αν μας το επιτρέψετε.
Εάν πιστεύετε ότι οποιαδήποτε πληροφορία που έχουμε συλλέξει για εσάς είναι λανθασμένη ή ελλιπής, παρακαλούμε γράψτε ή στείλτε μας email το συντομότερο δυνατό στην παραπάνω διεύθυνση.Θα διορθώσουμε αμέσως οποιαδήποτε πληροφορία διαπιστώσετε ότι είναι λανθασμένη.